Obec Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o dielo 30.06.2020 37906,12 € Dužek inštalácie s.r.o. pdf - 2318,22 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1367/16/30 zo dňa 09.09.2016 30.06.2020 0 € Environmentálny fond pdf - 667,49 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 26.06.2020 200 € eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Nitra pdf - 490,91 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 23.06.2020 200 € Slovenský zväz chovateľov poštových holubov ZO Trenčianska Turná pdf - 779,40 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 19.06.2020 250 € Slovenský červený kríž, Miestny spolok Trenčianska Turná pdf - 836,73 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 18.06.2020 600 € Letecko-modelársky klub - 122, Gen. Dr. M. R. Štefánika pdf - 792,78 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 18.06.2020 300 € Základná organizácia Únie žien Slovenska Trenčianska Turná pdf - 829,76 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 18.06.2020 8000 € Telovýchovná jednota Slovan Trenčianska Turná, OZ pdf - 854,62 kB
Kúpna zmluva p.č. 1590/43 16.06.2020 1 € Rudolf Jurčák pdf - 1060,27 kB
Zmluva o nájme športového areálu - volejbalové ihrisko 15.06.2020 408 € Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o. pdf - 442,74 kB
Zmluva o dielo 12.06.2020 14322,01 € INPRA, s.r.o. pdf - 2315,76 kB
Zmluva o dielo 12.06.2020 14964,34 € PEMAL s.r.o. pdf - 2413,56 kB
Zmluva o dielo 12.06.2020 9536,20 € PEMAL s.r.o. pdf - 2503,20 kB
Zmluva o dielo 12.06.2020 113122,15 € BENETA s.r.o. pdf - 3862,30 kB
Kúpna zmluva 10.06.2020 1200 € Ing. Dušan Poruban pdf - 478,24 kB
Zmluva o nájme obecného bytu 29.05.2020 0 € Martin Červeňan pdf - 363,06 kB
Zmluva o dielo č. CE027/2020/OÚTT 20.05.2020 125760 € BENETA s.r.o. pdf - 4408,31 kB
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva, správy a trvalej prevádzky stavby „R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná“ 13.05.2020 0 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. pdf - 1133,10 kB
Zmluva o dielo 30.04.2020 10984,80 € ANTES Group, s.r.o. pdf - 2701,51 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 7/2019 29.04.2020 1700 € Ing. Marta Tóthová pdf - 2145,85 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: