Obec Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.02.2020 /V-1272/2020/ 06.04.2020 0 € Rudolf Jurčák pdf - 188,09 kB
Zmluva o nájme obecného bytu 31.03.2020 0 € Janette Galková pdf - 42,46 kB
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 14.06.2016 30.03.2020 41457,30 € NATUR-PACK, a.s. pdf - 3542,79 kB
Zmluva o dielo 17.03.2020 38089,45 € Športové stavby, s.r.o. pdf - 620,26 kB
Zmluva č. 320 0127 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 16.03.2020 3000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 1458,68 kB
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 11.03.2020 277 € JUDr. Soňa Suchánová - advokát pdf - 377,29 kB
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 05.03.2020 192,50 € 3W Slovakia s.r.o. pdf - 1924,85 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 05.03.2020 0 € 3W Slovakia s.r.o. pdf - 2464,63 kB
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J668-222-13 zo dňa 24.09.2018 04.03.2020 58258,12 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pdf - 1854,39 kB
Kúpna zmluva 28.02.2020 1 € Rudolf Jurčák pdf - 36,26 kB
Zmluva o nájme obecného bytu 31.01.2020 0 € Anna Chupáčová pdf - 42,29 kB
Hromadná licenčná zmluva VP/20/02427/001 27.01.2020 249,60 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam pdf - 1698,40 kB
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020 24.01.2020 123552 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pdf - 7577,08 kB
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku parc. č. 3933/1 registra „C“ o celkovej výmere 10778 m2 , v k.ú. Trenčianska Turná, zapísanom LV č. 4127 23.01.2020 30 € Výskumný ústav vodného hospodárstva pdf - 812,25 kB
Dohoda o dodávkach tovaru 23.01.2020 0 € MSM VZP s.r.o. pdf - 1120,58 kB
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 09.01.2020 1 € Rudolf Jurčák pdf - 511,95 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: