Obec Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Kúpna zmluva č. CE č. 035/2019/OÚ TT 30.05.2019 15066 € Škola.sk, s.r.o. pdf - 887,43 kB
Kúpna zmluva č. CE č. 034/2019/OÚ TT 30.05.2019 41520 € Škola.sk, s.r.o. pdf - 1046,87 kB
Kúpna zmluva č. CE č. 033/2019/OÚ TT 30.05.2019 2218 € Škola.sk, s.r.o. pdf - 839,17 kB
Dodatok č. 27 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 016 11 29.05.2019 0 € Marius Pedersen a.s. Stredisko Trenčín pdf - 1142,88 kB
Dodatok č. 9 k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 016 21 29.05.2019 0 € Marius Pedersen a.s. Stredisko Trenčín pdf - 1238,69 kB
Príkazná zmluva 28.05.2019 550 € Ing. Renáta Lacová pdf - 59,48 kB
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia 27.05.2019 0 € SPP - distribúcia, a.s. pdf - 615,47 kB
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX 21.05.2019 6000 € Tormentor group s.r.o. pdf - 1721,86 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2015/09/02 13.05.2019 19,100,00 € GEO 3 Trenčín, s.r.o. pdf - 55,31 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2015/09/01 13.05.2019 19,900,00 € GEO 3 Trenčín, s.r.o. pdf - 57,37 kB
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy číslo 121884294 07.05.2019 0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. pdf - 176,42 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov 01.05.2019 1461,27 € Zuzana Meszárošová - TVOJa kozmetika pdf - 127,38 kB
Zmluva č. 39 468 29.04.2019 3000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 169,12 kB
Dodatok č. 1 k zmluve o monitorovaní poplachového systému na hlásenie narušenia 26.04.2019 187,91 mesačne € B.A.T. SECURITY, s.r.o. pdf - 26,57 kB
Zmluva o budúcich zmluvách o odplatnom prevode vlastníckeho práva - kúpnych zmluvách 08.04.2019 0 € Ivan Kán, Ing. Andrej Kollár, Ing. Petra Kollárová, Ján Halabrín, Daša Halabrínová pdf - 138,49 kB
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 04.04.2019 0 € TextilEco a.s., organizačná zložka pdf - 88,18 kB
Kúpna zmluva 27.03.2019 0 € Jozef Rogovský pdf - 147,68 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H454-221-10 19.03.2019 444815,92 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pdf - 3754,46 kB
Zmluva o dielo č. 1/2019 15.03.2019 500,00 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra pdf - 77,46 kB
Zmluva o dielo 05.03.2019 35842,86 € TOP METAL s.r.o. pdf - 106,76 kB
pdf - 357,76 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: