<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
ZMLUVA O DIELO 25.06.2020 33775,33 € GALLO, s.r.o. pdf - 517,12 kB
Kúpna zmluva 17.06.2020 6948,72 € Daffer spol. s r.o. pdf - 1358,57 kB
ZMLUVA O DIELO 11.06.2020 6884,49 € Andrej Michalec pdf - 1549,87 kB
Zmluva o nájme nebytového priestoru 18.05.2020 0 € ProLife Centrum, s.r.o. pdf - 361,92 kB
Zmluva o dielo č. 17/2020 na zhotovenie projektu 15.05.2020 1000 € Agroeduka občianske združenie pdf - 185,79 kB
Zmluva o dielo č. 16/2020 na zhotovenie projektu 15.05.2020 1000 € Agroeduka občianske združenie pdf - 190,03 kB
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 19/017 15.05.2020 0 € MVL Štefánek, s.r.o. pdf - 57,47 kB
Zmluva o termínovanom úvere č. 04/001/20 07.05.2020 750000 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 203,39 kB
Zmluva ,,Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Drietoma " 27.04.2020 9,000,- € RadioNET s.r.o. pdf - 1348,85 kB
Mandátna zmluva 23.04.2020 4500 € ING. JÁN MALAST - STAMAT pdf - 137,29 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 21.04.2020 3000 € Obecný futbalový klub Drietoma pdf - 672,34 kB
Zmluva o dielo 17.04.2020 46159,85 € Bike ING, s.r.o. pdf - 539,84 kB
Zmluva o nájme nebytového priestoru 31.03.2020 0 € JASTstav s.r.o. pdf - 423,18 kB
Zmluva o dielo 26.03.2020 779275,92 € ERIGOM, s.r.o. pdf - 600,30 kB
Dodatok č. 14 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 010 11 19.03.2020 0 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 225,02 kB
Dodatok č. 6 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 010 21 19.03.2020 0 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 267,05 kB
Servisná zmluva 18.03.2020 0 € TOP SERVIS IT a.s. pdf - 562,69 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 16.03.2020 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 246,96 kB
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 12.03.2020 0 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf - 106,09 kB
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 12.03.2020 0 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf - 107,91 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: