<<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o poskytnutí NFP 09.10.2019 72 606,31 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj pdf - 2315,75 kB
Zmluva o grantovom účte 07.10.2019 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 37,52 kB
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 17.09.2019 1000 € MVL Štefánek, s.r.o. pdf - 165,83 kB
Zmluva o dielo 09.09.2019 11400 € PIA STAMAT, s.r.o. pdf - 251,12 kB
Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia 05.09.2019 0 € RadioLAN, spol. s r.o. pdf - 111,21 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 04.09.2019 0 € Slnečný lúč, n.o. pdf - 52,48 kB
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Drietoma 04.09.2019 0 € Martina Vlasáková pdf - 93,14 kB
Zmluva o dielo 15.08.2019 18791,14 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. pdf - 314,48 kB
Zmluva o dielo 15.08.2019 61163,95 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. pdf - 351,44 kB
Zmluva o grantovom účte 14.08.2019 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 38,12 kB
Zmluva o spolupráci 02.08.2019 490 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group pdf - 45,45 kB
Kúpna zmluva 26.07.2019 0 € Ing. Pavol Mikuš pdf - 41,73 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.07.2019 2500 € Trenčiansky samosprávny kraj pdf - 122,56 kB
Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Luštek 22.07.2019 0 € Spoločnosť Stredné Považie a.s. pdf - 233,93 kB
Zmluva o poskytovaní služieb 15.07.2019 1090 € PROROZVOJ, s.r.o. pdf - 168,41 kB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 08.07.2019 8550 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zatúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pdf - 920,44 kB
Zmluva na odchyt psov 08.07.2019 0 € MVDr. Lucia Kulichová, PhD. pdf - 37,23 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 24.06.2019 250 € Slovenský červený kríž pdf - 63,70 kB
Zmluva o poskytnutí grantu 21.06.2019 1000 € Hudobný fond pdf - 88,25 kB
Zmluva o dielo 20.06.2019 25656,86 € STAVBAL, s.r.o. pdf - 162,42 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: