<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K457-222-13 17.02.2021 71 172,77 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pdf - 2280,97 kB
Dodatok č. 15 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 010 11 12.02.2021 0 € Marius Pedersen a.s. pdf - 289,40 kB
Dodatok č. 7 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 010 21 12.02.2021 0 € Marius Pedersen a.s. pdf - 287,35 kB
Zmluva o združenej dodávke elektriny 11.02.2021 0 € ZSE Energia, a.s. pdf - 287,10 kB
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 09.02.2021 0 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pdf - 146,81 kB
Zmluva o spolupráci 04.02.2021 0 € RZP, a.s. pdf - 331,87 kB
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 01.02.2021 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 229,14 kB
Zmluva o spolupráci 21.01.2021 0 € RZP, a.s. pdf - 324,96 kB
Dodatok č. 2 zmluvy č. 30452 o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Luštek 18.01.2021 0 € Spoločnosť Stredné Považie a.s. pdf - 145,47 kB
Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom 02.01.2021 0 € INTA, s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: