<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o dielo 26.03.2020 779275,92 € ERIGOM, s.r.o. pdf - 600,30 kB
Dodatok č. 14 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 010 11 19.03.2020 0 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 225,02 kB
Dodatok č. 6 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 010 21 19.03.2020 0 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 267,05 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 16.03.2020 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 246,96 kB
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 12.03.2020 0 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf - 106,09 kB
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 12.03.2020 0 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf - 107,91 kB
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 12.03.2020 0 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf - 105,01 kB
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 12.03.2020 0 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf - 108,64 kB
Zmluva o dielo 12.03.2020 116050,51 € L.I.R.R., s.r.o. pdf - 503,54 kB
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003401 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 24.02.2020 11264,06 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pdf - 1053,52 kB
Zmluva o poskytovaní služby 15.01.2020 2583 € Ing. arch. Marianna Bogyová pdf - 159,01 kB
Zmluva o dielo 10.01.2020 8846,40 € Architektonický ateliér B P pdf - 194,65 kB
Zmluva o dielo 10.01.2020 450 € BÁNOVECKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA pdf - 118,85 kB
Zmluva o grantovom účte 09.01.2020 0 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 36,44 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení činnosti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 2015/005 09.01.2020 0 € PYROSLOVAKIA s.r.o. pdf - 44,86 kB
Dodatok č. 1 zmluvy č. 30452 o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Luštek 07.01.2020 0 € Spoločnosť Stredné Považie a.s. pdf - 85,94 kB
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZBA0916201504 01.01.2020 0 € ENVI-PAK, a.s. pdf - 69,20 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: