<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o grantovom účte 17.06.2019 0 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 37,60 kB
Sponzorská zmluva 29.05.2019 100 € Ing. Peter Zavadinka, Ph.D., konateľ Elvezd, s.r.o. pdf - 40,42 kB
Zmluva o grantovom účte 29.05.2019 0 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 37,35 kB
Zmluva o grantovom účte 29.05.2019 0 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 36,57 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 27.05.2019 100 € AURO AUtizmus a ROdina o.z. pdf - 65,08 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 23.05.2019 600 € Stolnotenisový klub EURO Drietoma pdf - 64,92 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 22.05.2019 1000 € Jednota dôchodcov Slovenska pdf - 64,77 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 21.05.2019 1200 € Nezábudky, n.f. pdf - 66,17 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 21.05.2019 400 € Združenie pod Technonovicou o.z. pdf - 68,73 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 20.05.2019 1500 € Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Drietoma pdf - 61,39 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 15.05.2019 800 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Trenčín pdf - 66,17 kB
Zmluva o zriadení vecného bremena 30.04.2019 0 € Kotláriková Jana pdf - 57,54 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 30.04.2019 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 177,62 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 16.04.2019 3000 € Fond na podporu umenia pdf - 498,48 kB
Zmluva o dielo 16.04.2019 78914,37 € L.I.R.R., s.r.o. pdf - 588,15 kB
Dodatok č. 13 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 010 11 08.04.2019 0 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 132,35 kB
Dodatok č. 5 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 010 21 08.04.2019 0 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 103,41 kB
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.03.2019 0 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 214,85 kB
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Drietoma 11.03.2019 0 € Štefan Jurkovič pdf - 94,73 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 22.02.2019 2600 € Ing. Jozef Adamkovič pdf - 204,82 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: