<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o výpožičke 04.12.2020 0 € Slovenská republika-Štatistický úrad SR
Zmluva o dielo 07.10.2020 13844,09 € Stavcest s.r.o pdf - 1798,09 kB
Zmluva o dielo 30.09.2020 733,60 € Koja Trade - Juraj Zmeko pdf - 1259,71 kB
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra 28.07.2020 624 € Topset Solutions s.r.o pdf - 8344,15 kB
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva 04.06.2020 0 € Plantex s.r.o pdf - 1511,91 kB
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Hrádok_01 12.05.2020 0 € MAPA Slovakia Digital, s.r.o pdf - 103,05 kB
Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok 30.03.2020 15,012,88 € Eurohause, s.r.o pdf - 501,39 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 14.02.2020 1 450,00 € Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor pdf - 2007,18 kB
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v z.n.p. 12.02.2020 14,990,00 € Obecné siete, s.r.o pdf - 465,67 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: