<<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/385 5632,54 € 03.01.2020 Marius Pedersen a.s. Odvoz komunálneho odpadu 4.Q.2019
DF2019/386 117 € 07.01.2020 Ing.Ladislav Billik BOZP technik za 4. Q. 2019
DF2019/387 90 € 07.01.2020 Reboz, s.r.o. Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q.2019
DF2019/388 48 € 08.01.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Vývoz žúmpy hasičská zbrojnica
DF2019/389 198,01 € 08.01.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Nafta traktor a hasiči
DF2019/390 35,16 € 09.01.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby
DF2019/391 51,99 € 09.01.2020 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2019/392 140,66 € 09.01.2020 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el. energie MŠ byt, MŠ, VO, OcÚ,
DF2019/393 32,09 € 09.01.2020 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el. energie ZS byt
DF2019/394 270,48 € 09.01.2020 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el. energie ZS
DF2019/395 151,2 € 09.01.2020 SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n/V Autobusové spojenie 12/2019
DF2019/396 776,8 € 09.01.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2019/397 256,2 € 13.01.2020 Marius Pedersen a.s. Zber vriec na komunál
DF2019/398 528,8 € 13.01.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2020/1 125 € 02.01.2020 MADE,spol.s.r.o. Systémová podpora URBIS I.Q.2020
DF2020/10 25,58 € 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/100 45 € 06.04.2020 ProIZS SK s.r.o. Jednorázový odev - hasiči
DF2020/101 302,9 € 06.04.2020 Zapo Vavrová Jana Materiál a čistiace a dezinfekčné prostriedky
DF2020/102 25,58 € 06.04.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/103 50 € 06.04.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: