Obec Považany Obec Považany

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/440 131,08 € 02.01.2018 Sepos, v.o.s. Servisná prehl.kotlov v MŠ
DF2017/441 160 € 05.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2017/442 990,44 € 05.01.2018 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2017/443 127,4 € 05.01.2018 Reboz, s.r.o. Služby PO za 4.štvrť.2017
DF2017/444 84 € 05.01.2018 Billik Ladislav, Ing. - ABP Služby BOZP a PO za 4.štvrť.2017
DF2017/445 216,14 € 05.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. byty 8bj.
DF2017/446 26,64 € 05.01.2018 Berendsen, s.r.o. Čistenie rohoží v MŠ
DF2017/447 15,12 € 05.01.2018 Web House Priestor na maliserveri služby
DF2017/448 53,21 € 10.01.2018 Slovanet, a.s. Telefonne poplatky 12/2017
DF2017/449 517,42 € 10.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie MŠ
DF2017/450 738,66 € 10.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie KD,DS,blik.
DF2017/451 85,92 € 10.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie MŠ
DF2017/452 117,34 € 10.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2017/453 8359,33 € 10.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie plynu byty, MŠ,KD,OU,ZOS
DF2017/454 1211,18 € 12.01.2018 Technické služby Vývoz smetných nádob 12/2017
DF2018/1 48 € 03.01.2018 SOMI, spol.s.r.o. Školenie pracovníkov
DF2018/10 215 € 15.01.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie byty 8bj.
DF2018/100 733,5 € 21.03.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2018/101 24,7 € 27.03.2018 Plantex, s.r.o. Jablká, šťavy do MŠ
DF2018/102 38,5 € 27.03.2018 Slovgram Odmeny výkonným umelcom - prevádzka MR

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: