Obec Timoradza Obec Timoradza

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o dielo 17.09.2021 22276,60 € COLAS Slovakia, a.s. pdf - 406,50 kB
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 18.08.2021 30 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 1742,02 kB
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1692/2013 30.07.2021 300 € MADE spol. s r.o. pdf - 445,80 kB
Zmluva o dielo 15.06.2021 4798,80 € Bance-stav, spol. s r.o. pdf - 422,48 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý 02.06.2021 6,63 € Viera Michalková pdf - 26,52 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový 02.06.2021 13,27 € Viera Michalková pdf - 26,68 kB
Zmluva o združenej dodávke elektriny 31.05.2021 14997,36 € Stredoslovenská energetika, a.s. pdf - 1631,81 kB
Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva 25.05.2021 0 € Fresco plus, s.r.o. pdf - 1179,96 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Nový 30.03.2021 13,27 € Ing. Alena Bučková pdf - 26,53 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý 30.03.2021 13,27 € Ing. Alena Bučková pdf - 26,59 kB
Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Timoradza 19.03.2021 0,6486 € Hana Jankeje pdf - 228,15 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Timoradza - Starý 18.03.2021 13,27 € Jarmila Adámiková pdf - 26,61 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 15.03.2021 0 € SR - Štatistický úrad SR PDF - 35,11 kB
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 11.01.2021 0 € E-cycling s.r.o. pdf - 448,83 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: