Obec Veľké Bierovce Obec Veľké Bierovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva číslo 128/2019 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 10.06.2019 33,20 € František H pdf - 438,32 kB
Zmluva o poskytnutí služby 27.05.2019 2965,2 € Ing. arch. Marianna Bogyová pdf - 2545,16 kB
Zmluva o dielo 27.05.2019 12171,30 € Architektonický ateliér BP pdf - 3273,14 kB
Kúpna zmluva 24.05.2019 69,92 € Milan B. a Ľubica B. pdf - 297,25 kB
Kúpna zmluva 22.05.2019 524,40 € Ján M. a Eva M. pdf - 297,73 kB
Kúpna zmluva 22.05.2019 38,85 € Peter B. a Veronika B. pdf - 296,60 kB
Úplné konsolidované znenie zmluvy o vývoze KO č.550012/11 21.05.2019 - € Marius Pedersen,a.s. pdf - 2183,71 kB
Dodatok č.21 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu č.550012/11 21.05.2019 - € Marius Pedersen,a.s. pdf - 1013,55 kB
Dodatok č.9 k zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovýcmi kontajnermi č. 5501221 21.05.2019 - € Marius Pedersen,a.s. pdf - 1121,27 kB
Kúpna zmluva 20.05.2019 598,29 € Križan P. a Križanová A. pdf - 298,17 kB
Kúpna zmluva 20.05.2019 480,70 € Bujný J. a Bujná E. pdf - 299,37 kB
Zmluva číslo 437/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 10.05.2019 33,20 € Oľga G pdf - 449,56 kB
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 03.04.2019 600 € Ing. Eva Ďuržová pdf - 382,74 kB
Kúpna zmluva 01.04.2019 971,25 € Alexander B. a Alena B. pdf - 299,34 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 29.03.2019 672 € Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Veľké Bierovce pdf - 1213,46 kB
Kúpna zmluva 26.03.2019 393,30 € Emília G. pdf - 291,32 kB
Kúpna zmluva 26.03.2019 1569,54 € Janka Ž. a Jaroslav Ž. pdf - 297,62 kB
Kúpna zmluva 26.03.2019 351,- € Peter Š. a Helena Š. pdf - 293,15 kB
Kúpna zmluva 26.03.2019 672,- € Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Veľké Bierovce pdf - 294,07 kB
Zmluva o zbere a zhodnocovaní odpadu 01.03.2019 0 € TextilEco a.s. pdf - 973,32 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: