Obec Veľké Bierovce Obec Veľké Bierovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva č. 1420068 03.04.2020 1400 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 2181,61 kB
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpeč. systému združ. nakl. s odpadmi z obalov 30.03.2020 - € NATUR-PACK,a.s. pdf - 5612,51 kB
Úplné konsolidované znenie zmluvy o vývoze KO č.550012/11 30.03.2020 0 € Marius Pedersen,a.s. pdf - 2539,23 kB
Dodatok č.10 k zmluve o vývoze veľkoobjem. kont. č.55001221 30.03.2020 príloha € Marius Pedersen,a.s. pdf - 1351,73 kB
Dodatok č.22 k zmluve o vývoze KO č.550012/11 30.03.2020 príloha € Marius Pedersen,a.s. pdf - 1200,96 kB
Zmluva o audítorských služieb 11.03.2020 600 € Ing. Sylvia Augustínová pdf - 412,87 kB
Zmluva číslo 55/2020 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 10.02.2020 33,20 € Elena F pdf - 449,05 kB
Zmluva o poskytnutí podpory 03.02.2020 16 366,26 € Slovenská agentúra životného prostredia pdf - 6717,96 kB
Zmluva č.639/6463/2020 15.01.2020 --, € Slovenská republika - Slovenská správa ciest pdf - 1075,09 kB
Dodatok k zmluve o dodávke obedov 15.01.2020 4,70 obed € Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná pdf - 253,31 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: