<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o nájme 24.07.2019 10,00 € Mária Véghová, Velgáňová, MUDr. pdf - 372,76 kB
Zmluva o nájme 24.07.2019 10,00 € Mária Véghová, Velgáňová, MUDr. pdf - 369,76 kB
Zmluva o nájme 24.07.2019 10,00 € Mária Véghová, Velgáňová, MUDr. pdf - 372,52 kB
Zmluva o nájme 24.07.2019 10,00 € Mária Véghová, Velgáňová, MUDr. pdf - 370,16 kB
Zmluva o nájme 24.07.2019 10,00 € Mária Véghová, Velgáňová, MUDr. pdf - 371,74 kB
Zmluva o nájme 18.07.2019 10,00 € Peter Cíbik pdf - 374,44 kB
Zmluva o nájme 18.07.2019 1,00 € Peter Cíbik pdf - 395,42 kB
Mandátna zmluva 27.06.2019 340/mesačne € Mgr. Július Meszároš pdf - 1052,15 kB
Kúpna zmluva zo dňa 20.06.2019 20.06.2019 240 € Gajdošech Robert pdf - 1181,70 kB
Nájomná zmluva č. 95 14.06.2019 10,00 € Peter Gajdošech pdf - 860,26 kB
Zmluva o grantovom účte 20.05.2019 0 € Prima banka Slovensko, a.s. PDF - 341,81 kB
Kúpno-predajná zmluva 14.05.2019 10000 € Obecná vodohospodárska spoločnosť Šachor PDF - 1766,52 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.4.2012 10.05.2019 105,263,16 € HASS, s.r.o. PDF - 763,39 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov 10.05.2019 0 € EUROINVEST EU s.r.o. PDF - 2436,78 kB
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 24.04.2019 72 € TextilEco a.s., organizačná zložka PDF - 873,56 kB
Zmluva o dielo 15.04.2019 290 € Bánovecká regionálna rozvojová agentúra PDF - 940,07 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov 05.04.2019 7,- /deň+energie € EUROINVEST EU s.r.o. PDF - 1328,91 kB
Nájomná zmluvy č. 94 03.04.2019 20 € Gajdošech Vladimír pdf - 887,95 kB
Licenčná zmluva 22.02.2019 250,- € TENDERnet s.r.o. PDF - 937,15 kB
ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 20.02.2019 1667,68 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 9113,85 kB
Mandátna zmluva § 566 Obchodného zákonníka 13.02.2019 170 € Alžbeta Kosová PRO-DO-V PDF - 1117,68 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 31.01.2019 5000 € Miestny športový klub Lúka PDF - 485,41 kB
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 31.01.2019 39,00 € EuroTRADING, s.r.o. PDF - 5295,67 kB
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva 25.01.2019 0 € Peter Bernát PDF - 143,98 kB
Nájomná zmluvy č. 93 03.01.2019 20 € Helena Gajdošechová PDF - 669,46 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: